کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه اصلی » Archives for کانی کرمپور

کانی کرمپور

مطالب رسیده

رنج بی مزد

کانی کرمپور
کانی_کرم_پور به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان بلند شو دانشگاه ات دیر می شود. این جمله ای بود که در اتاق طنین انداز شد و چه جمله آشنایی! جمله ای که هر روز تکرار و تکرارش می کند بدونه آنکه خسته شود. “مادرم” را می......