کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه اصلی » Archives for شباهنگ راد

شباهنگ راد

مطالب رسیده

یادی از کیانوش صفائی

شباهنگ راد
شباهنگ راد متأسفانه کیانوش صفائی (کاک خسرو) در تاریخ 14 نوامبر 2022 در گذشت. خاطرات، همسانی و ناهمسانی‌های فکری و نیز نگاه نسبت به مسائل سیاسی – اجتماعیِ جامعه و غیره با یاران و دوستان پیشین، کم‌و‌زیاد است. در این مقطع فضا و یا میدانی برای شرحِ افترافات و توافقات......
مطالب رسیده

نصیبِ جامعه و مردم از سران حکومت، تخریب، فقر و بی‌عدالتی

شباهنگ راد
شباهنگ راد علائمِ زندگیِ مشقت‌بارِ میلیون‌ها انسانِ دردمندِ ایران را می‌شود در چند بخش توضیح داد. گرانیِ روبه افزونِ اقلامِ اولیۀ زندگی و ناتوانی در تهیۀ آن‌ها، نبود مسکن و هزینۀ سرسام‌آور آن، حایشه‌نشینیِ میلیونی، مرگِ هزاران انسانِ محروم در برابر حوادثِ طبیعیِ قابل کنترل، دُوری میلیون‌ها کودک از تحصیل......
مطالب رسیده

یادواره‌ای از بیژن هیرمن‌پور

شباهنگ راد
سه سالی است‌که بیژن [یعنی در سی‌و‌یکم آگوست] از میان ما رفت. سخت است از دست‌دادن عزیزانی که در دُوره‌ها‌ و در زمان‌های متفاوت، جواب‌گو و هم‌راه‌تان بُودند. می‌گویند زمان تا حدی یاری‌گر است، امّا همیشه این‌چنین نیست و کمبودها و نبُودها را نمی‌شود...
مطالب رسیده

زندگیِ اسف‌بارِ مردمِ خوزستان در منطقۀ پُر از ثروت

شباهنگ راد
جامعۀ ایران بسیار بُغرنجِ است. هر حرکتِ نظام هم‌چون قطع آب و برق و نظایر این‌ها برابر با پاسُخِ عمومِ مردم نسبت به بانیان آن است. در این‌بین سردمداران رژیم جمهوری اسلامی و طبق معمول، علت‌ها را به محیط‌های غیرخودی و نیز سازمان‌داده شده از بیرون توضیح می‌دهند. هم‌واره این‌گونه بُوده است و نظامِ جمهوری اسلامی از همان آغاز، سرِ هر اعتراض و...
مطالب رسیده

صنعت نفت و افقِ جنبش کارگری

شباهنگ راد
شباهنگ راد اعتراضات بخش‌های متفاوت تولیدی – ساختمانی اگرچه از دیرباز بر فضای جامعۀ کارگری حاکم بُود، ولی اعتصابِ مجددِ کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی و متعاقباً هم‌بستگی ده‌ها نهادِ کارگری دیگر – طی چند روز اخیر – را می‌شود، بااهمیت‌ترین و از زمره گُسترده‌ترین اعتراضاتِ کارگری در......
مطالب رسیده

کسادیِ بازارِ “انتخابات” در ایران

شباهنگ راد
شباهنگ راد از قرائن پیدا بُود که بازارِ “انتخابات” ریاست جمهوری با کسادی تمام روبرو خواهد شد و نظام هم علی‌رغم مخالفتِ میلیونی، عنصر دل‌بخواه خود را از صندوق‌ها بیرون و [بمانندِ دیگر روسای پیشین]، به جامعه و به مردم تحمیل خواهد کرد. البته می‌شود گفت که برگزاری “انتخابات” در......
مطالب رسیده

«فرخ نگهدار» سوپاپ اطمینان نظامِ جمهوری اسلامی

شباهنگ راد
شباهنگ راد چند روزی به انتصابات حکومتی باقی مانده است و جدا از تنش‌های ظاهری و بی‌مایه در درونِ حاکمیت، بر سر مشکلات و معضلات عدیدۀ جامعه و زندگی مردم، اشاره به نظرِ کارکُشته و متقلب غیر دولتی‌ای هم‌چون «فرخ نگهدار» بی‌فایده نیست؛ عنصری که از آغاز تابه‌حال و علی‌رغم......
مطالب رسیده

خیابان‌ها* پاسُخِ نظام‌های سرمایه‌داری‌ست

شباهنگ راد
شباهنگ راد حوادثِ سیاسی در جوامع‌ی سرمایه‌داری و بخصوص در جامعۀ ایران بسیار بالاست. دلیلِ اصلی آن به زیربنای جامعه و نیز به اوضاعِ بدِ معیشتی مردم برمی‌گردد. سرمایه‌داران با سازمان‌دادن اقتصاد جامعه به سمت منافع‌ی طبقۀ حاکمه، بر روندِ تخریب و ناامنیِ زندگیِ میلیاردها انسان دردمندِ سرتاسر جهان افزوده‌اند......