تجمع کارگران نفت منطقه ویژه پتروشیمی عسلویه

روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ ماه، گروهی از کارگران مدت موقت نفت منطقه ویژه پتروشیمی عسلویه، در…

اعتراض کارگران کارخانه پارس پامچال

کارگران کارخانه رنگ‌سازی پارس پامچال واقع در شهرک صنعتی قزوین، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در…

تجمع کارگران شرکت لوله‌سازی خوزستان

شماری از کارگران شرکت لوله‌سازی خوزستان روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی…

اعتراض کارگران معدن جوبجی رامهرمز

روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ ماه، شماری از کارگران معدن جوبجی رامهرمز و روستاییان منطقه مذکور، در…

تداوم اعتصاب کارگران سیمان جوین

اعتصاب کارگران سیمان جوین واقع در خراسان رضوی روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برای چندمین روز…

تجمع کارگران شهرداری سراوان

گروهی از کارگران خدمات شهری شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان، در اعتراض به عدم…

اعتصاب کارگران شرکت لبنی پاژن

گروهی از کارگران شرکت لبنی پاژن واقع در نسیم شهر، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات…

تجمع معلمان صفاشهر

جمعی از معلمان صفاشهر واقع در خرم بید استان فارس روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، در…