اعتراض کارگران شهرداری اهواز

تعدادی از کارگران شهرداری اهواز  روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه با برپایی تجمع مقابل ساختمان شهرداری،…

اعتصاب و تجمع کارگران پروژه های پتروشیمی مروارید عسلویه

جمعی از کارگران پروژه های پتروشیمی مروارید عسلویه روز سه شنبه ۲۵ آذرماه در اعتراض به…

اعتصاب کارگران شهرداری صیدون

کارگران و پرسنل شهرداری صیدون  روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت…

تداوم اعتصاب کارگران نیروگاه رامین اهواز

صبح روز شنبه ۲۲ آذر ماه همانند چند روز گذشته کارگران نیروگاه رامین اهواز واقع در شهر…

پایان اعتصاب غذای زندانیان در زندان ارومیه

بنا بر گزارش منتشره روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه، چهارده زندانی محبوس در زندان ارومیه در پی…

اعتصاب و تجمع کارگران نیروگاه رامین

صبح روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه کارگران نیروگاه رامین برای دومین روز متوالی در اعتراض به…

اعتصاب همزمان ۱۴ زندانی در زندان ارومیه

 چهارده تن از زندانیان سیاسی  و عقیدتی محبوس در زندان ارومیه روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به…

گسترش اعتصاب کارگران و کشاورزان هندی

بیش از ۲۵۰ میلیون کارگر و کشاورز هندی روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه برای چندمین…