اعتصاب رانندگان خودروهای پسماند شهرداری ارومیه

روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه، شماری از رانندگان خودروهای پسماند شهرداری ارومیه در اعتراض به…

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در حمایت از اعتصاب عمومی مردم شهر بانه

۲۰۱۷-۰۹-۰۵ | ۱۳۹۶-۰۶-۱۴ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه دو کولبر زحمتکش به نام های “حیدر فرجی”…