تجمع کارگران شهرداری آبادان

گروهی از کارگران فضای سبز شهرداری شهر آبادان، صبح روز چهارشنبه ۱۰ دیماه در اعتراض به…

تجمع اعتراضی کارگران آبفار اندیکا

  جمعی از کارگران آبفار اندیکا روز چهارشنبه ۱۰ دیماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین…

تجمع کارگران بخش خدمات و پشتیبانی هفت‌تپه

به روز سه شنبه ۲۵ آذر، کارگران بخش خدمات و پشتیبانی هفت‌تپه، برای چندمین روز متوالی…

اعتصاب و تجمع کارگران پروژه های پتروشیمی مروارید عسلویه

جمعی از کارگران پروژه های پتروشیمی مروارید عسلویه روز سه شنبه ۲۵ آذرماه در اعتراض به…

تداوم اعتراض کارگران شهرداری خرمشهر

شماری از کارگران خدمات شهری و فضای سبز خرمشهر، صبح روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه…

تجمع کارگران اداره آب و فاضلاب شادگان

جمعی از کارگران اداره آب و فاضلاب شادگان خوزستان روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه، با…

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد

جمعی از کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد صبح روز شنبه ۲۲ آذر ماه در اعتراض به…

تجمع کارگران پروژه قطار شهری اهواز

حدود دویست نفر از کارگران شاغل در بخش های مختلف قطار شهری اهواز (شرکت کیسون) روز…