تظاهرات اعتراضی در شهر کلن آلمان

بنا به گزارش دریافتی،روز شنبه ۱۴ تیرماه،در چهار چوب اعتراض سراسری بر علیه سفر وزیر امور…

تظاهرات ضد دولتی شهروندان سودان

روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه، بار دیگر هزاران نفر از شهروندان سودان به خیابان‌ها آمدند تا با…

تظاهرات افغان‌ها در برابر سفارت ایران در لندن

روز یکشنبه ۸ تیرماه،ده‌ها تن از افغان‌های مقیم بریتانیا برای دومین بار تظاهرات اعتراضی در برابر…

برگزاری تظاهرات ضد نژاد پرستی در برلین

تظاهرات علیه نژاد پرستی با شعار «جان سیاه‌پوستان ارزش دارد» بعدازظهر شنبه صدها نفر را به…

تظاهرات سراسری ضد دولتی در لبنان

معترضان لبنانی شامگاه چهارشنبه ۴ تیرماه،در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی بار دیگر در شهرهای مختلف…

تداوم تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا

در پی ادامه تظاهراتهای ضد نژادپرستی در شهرهای مختلف آمریکا، روز یکشنبه ۱تیرماه تظاهرکنندگان در ایالت…

برگزاری تظاهرات ضد دولتی در سوریه

هزاران نفر در شهر بصرالشام در استان درعا در جنوب سوریه، روز یکشنبه ۱ تیرماه با…

برگزاری دو تظاهرات اعتراضی در فرانسه

روز جمعه ۳۰ خرداد ماه جمعی از پرستاران و کادر درمانی و تعدادی از اعضای جنبش…