فراخوان اقدام فوری به کارگران و تشکلات کارگری در سراسر جهان به احکام حبس، شلاق و بیگاری برای ۴۲ نفر از کارگران در ایران اعتراض کنید!

شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ دریک حکم ضد انسانی، ۴۲ نفر…

فراخوان مادران دادخواه برای برپایی تجمع در ۵ دیماه

جمعی از مادران و بازماندگان معترضان کشته شده و فعالین مدنی در ۴۰ سال گذشته با…

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

“شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران” طی انتشار فراخوانی از کلیه شاغلان و بازنشستگان خواست…

فراخوان به برگزاری آکسیون مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو

نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در جریان خیزش مردم زحمتکش ایران علیه جمهوری اسلامی و علیه گرانی…

آکسیون اعتراضی در حمایت از خیزش توده ای در ایران

فراخوان به تظاهرات اعتراضی در شهر لاهه هلند

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – کمیته هلند به همراه فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) هلند…

فراخوان تجمع برای دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان و برای همبستگی با اعتراضات عمومی جاری

فراخوان به مارش اعتراضی (در هلند)  علیه سرکوب‌گری و جنایت‌پیشگی رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران

      انسان‌های آزادی‌خواه و مبارز! در شرایطی که مبارزات کارگران و فرودستان در اشکال…