بیانیه کانون صنفی معلمان ایران

کانون صنفی معلمان ایران، روز شنبه ۶ شهریورماه، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت محمد حبیبی…