مرگ ۳ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر در سه حادثه…

جان باختن ۵ کارگر در شهرستان مبارکه

به گزارش منتشره طی روزهای اخیر در جریان وقوع آتش سوزی در  گلخانه ای در شهرستان…

کشته و زخمی شدن ۶کارگر در شهرهای مختلف

به گزارش منتشره، در جریان وقوع سه حادثه جداگانه در خواف و خراسان رضوی و استان…

مرگ و مصدومیت ۴ کارگر در آذربایجان شرقی

روز سه شنبه ۸ بهمن ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۴ کارگر…

جان باختن چهار کارگر در شهرهای مختلف

بنابه گزارشات منتشره، روز شنبه ۲۸ دیماه، در جریان وقوع سه حادثه کاری جداگانه در شهرهای…

کشته و زخمی شدن چهار کارگر در گرگان

روز سه شنبه ۲۴ دیماه، در اثر انفجار کپسول گاز در یک مرکز جمع‌آوری ضایعات در…

جان باختن دو کارگر در سمنان و میبد

به گزارش منتشره، روز سه شنبه ۱۷ دیماه در جریان وقوع دو حادثه کاری جداگانه در…

کشته و زخمی شدن ۴ کارگر در شهرهای مختلف

طی روز های چهارشنبه ۴ و پنجشنبه ۵ دی ماه، به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم…