تجمع اعتراضی کشاورزان خوزستانی

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز پنجشنبه ۲۰ تیر…

مسمومیت غذایی ۱۰ دانش آموز در دلگان

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز پنجشنبه ۲۰ تیرماه،…

در محکومیت تداوم بازداشت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ “سندیکای کارگران شرکت واحد”…

ابراز نگرانی گزارشگران بدون مرز از اعتصاب غذای سه روزنامه‌نگار در ایران

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ “سازمان گزارشگران بدون مرز”…

تجمع کارگران اخراجی شرکت اکشن در پتروشیمی اروند

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ صبح روز پنجشنبه ۲۰…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز چهارشنبه ۱۹تیر ماه،…

تجمع اعتراضی دانش آموختگان رشته حقوق سراسر کشور

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ روز چهارشنبه ۱۹ تیر…

ادامه بلاتکلیفی کارگران اخراجی پتروشیمی بندر خمینی

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , ۱۱ – ۰۷ – ۲۰۱۹ کارگران شرکت مهندسی “موجان”…