تداوم تجمع کارکنان شرکتی دانشگاه بناب

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۹ تیرماه، جمعی از کارکنان شرکتی دانشگاه بناب در اعتراض…

تجمع مالباختگان موسسه آرمان و کاسپین در تهران

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۹ تیرماه، جمعی از مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین…

بازداشت ۹ شهروند توسط نیروهای امنیتی در استان کرمانشاه

بنا به گزارش منتشره، طی هفته گذشته، ۹ شهروند در نقاط مختلف استان کرمانشاه، توسط نیروهای…

وقوع آتش سوزی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه ۹ تیرماه، در پی وقوع اتش سوزی در دانشکده…

تجمع دستفروشان در تبریز

یکشنبه – ۹ تیر – ۱۳۹۸ , ۳۰ – ۰۶ – ۲۰۱۹ بنا به گزارش منتشره،…

وضعیت جسمانی وخیم آرش صادقی

یکشنبه – ۹ تیر – ۱۳۹۸ , ۳۰ – ۰۶ – ۲۰۱۹ وضعیت سلامتی آرش صادقی،…

تظاهرات اعتراضی فعالان محیط زیست در برلین

یکشنبه – ۹ تیر – ۱۳۹۸ , ۳۰ – ۰۶ – ۲۰۱۹ بنا به گزارش منتشره،…

شمار قربانیان حادثه سقوط دیوار در هند

یکشنبه – ۹ تیر – ۱۳۹۸ , ۳۰ – ۰۶ – ۲۰۱۹ بنا به گزارش منتشره،…