حمله راکتی به محل فرودگاه بین المللی بغداد

فرودگاه بین‌المللی بغداد بامداد روز جمعه سوم اردیبهشت ماه هدف حملات راکتی قرار گرفت و به…

وقوع انفجار مرگبار در پاکستان

روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه، در جریان یک حمله انتحاری به هتل “سِرِنا” در کویته پاکستان…

درگذشت فریدە آرمان از چهره های شناخته شده جنبش سوسیالیستی ایران

“فریدە آرمان” از اعضای رهبری حزب کمونیست کارگری ایران و از چهرە های شناختە شدە جنبش…

تجمع کارگران برق منطقه بندر خمینی

کارگران برق، منطقه بندر خمینی روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه، برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود در…

اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس

جمعی از کارگران ابنیه فنی تراورس روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه در اعتراض به پرداخت نشدن…

تجمع راننده‌های استیجاری منطقه یک عملیات انتقال گاز میان‌کوه

روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه شماری از راننده‌های استیجاری پیمانی منطقه یک عملیات انتقال گاز میان‌کوه…

اعتراض کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان

شماری از کارگران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان، روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت، در اعتراض به…

تجمع اعتراضی کسبه پاساژ علاءالدین تهران

روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه جمعی از کسبه پاساژ علاءالدین تهران در اعتراض به پلمپ مغازه…