جوابیە کمیتە مرکزی کومەلە بە گزارش کمیتە اجرایی از پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

  در تاریخ ٢۶مارس ٢٠٢١ میلادی برابر با ۶فروردین ١۴٠٠ خورشیدی گزارش برگزاری پلنوم دهم کمیتە…

گزارش برگزاری پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران منتخب کنگره دوازدهم در روزهای شنبه و یک شنبه…

بیانیه کمیته هماهنگی فعالیت زنان کومه له

زنان و مردان آزاده! در آستانه فرار رسیدن ۸ مارس، روز جهانی زن هستیم. روز جهانى زن،…

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ۲۰۲۱

به هشت مارس روز جهانی زن نزدیک می شویم. روزی که تاریخ و سنتش را از…

اطلاعیه مشترک درباره تعیین حداقل دستمزد

در آستانه سال ۱۴۰۰ هستیم و کارگران و زحمتکشان با چالش بزرگ حداقل دستمزد مواجه اند.…

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در حمایت از اعتراض و اعتصاب مردم

بلوچستان طی روزهای گذشتە مردم ستمدیدە بلوچستان کە برای امرار معاش سالها است بە شغل مرگبار…

اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران در باره رویدادهای سیستان و بلوچستان

مردم آزادیخواه! کشتار وحشیانە سوخت بران در روز دوشنبه چهارم اسفندماه توسط نیروهای سپاه پاسداران و…

پیام کمیتە خارج از کشور حزب کمونیست ایران به مناسبت سالروز نبرد مسلحانه سیاهکل

    در پنجاهمین سالگرد حرکت مسلحانە سیاهکل و بنیانگذاری سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، این…