اطلاعیه مشترک تأمین واکسن کُرونا و ارائه رایگان آن، خواست فوری طبقه کارگر است!

قربانیان ویروس کُرونا در ایران هر روز بیشتر می شوند و  بی مسئولیتی رژیم جمهوری اسلامی…

اطلاعیه مشترک در حمایت از اعتراضات اخیر مردم کردستان عراق و محکومیت سرکوبگری حکومت اقلیم کردستان

از یک هفته پیش موج تازه ای از اعتراضات کارگران و مردم زحمتکش و تنگدست کردستان…

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو (۱۳۹۹)

در آستانه شصت و هفتمین سالگرد شانزدهم آذر قرار گرفته ایم و این نه تنها یادآور…

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان (۲۰۲۰)

امسال در شرایطی به روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نزدیک می شویم که رژیم…

به مناسبت جانباختن رفیق محمود محمدی همسنگر دیرینمان در کومه له و حزب کمونیست ایران

(نمایندگی کومه له در خارج از کشور) با تاسف و تاثر فراوان مطلع شدیم که، رفیق…

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له به مناسبت انتشار مباحثات درونی حزب کمونیست ایران

  طی روزهای اخیر مباحثات درونی حزب کمونیست ایران در شبکەهای اجتماعی انعکاس بیشتری پیدا کردەاند…

آکسیون حمایت از مبارزات کارگران ایران و علیه احکام اعدام زندانیان سیاسی

آغاز کارزار دفاع از اعتراضات کارگری و علیھ احکام اعدام زندانیان سیاسی

  تغییر نسبی توازن قوای مابین حکومت و تودەھای مردم و فرو ریختن ترس آنان از…