اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له به مناسبت انتشار مباحثات درونی حزب کمونیست ایران

  طی روزهای اخیر مباحثات درونی حزب کمونیست ایران در شبکەهای اجتماعی انعکاس بیشتری پیدا کردەاند…

آکسیون حمایت از مبارزات کارگران ایران و علیه احکام اعدام زندانیان سیاسی

آغاز کارزار دفاع از اعتراضات کارگری و علیھ احکام اعدام زندانیان سیاسی

  تغییر نسبی توازن قوای مابین حکومت و تودەھای مردم و فرو ریختن ترس آنان از…

اطلاعیه کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران درباره موج رو بە گسترش اعتراضات کارگری در ایران

  تازه ترین دور اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه بیست و شش روز خود را…

خطاب به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران:

پرجم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام ِامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و پیکار…

مردم شریف ایران! مدافعان جهانی حقوق بشر!

  این روزها جمهوری اسلامی از هر سوی با بحران های خودساخته و انباشت نارضایتی توده…

پیام تسلیت تشکیلات نروژ حزب کمونیست ایران به رفیق کریم احمدی

مطلع شدیم که برادر رفیق کریم احمدی، کاک رحیم  ، بر اثر مبتلا شدن به ویروس…

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در مورد توطئه مشترک دولتهای ترکیه، ایران و عراق بر علیه مردم کردستان

  رویدادهای دو هفته اخیر نشان از جان گرفتن دوباره همکاری و هماهنگی دیرین رژیم های…