به یاد ۳۱ مین سالگرد حمله شیمیایی رژیم عراق به مقرات مرکزی کومه له

چهارشنبه – ۲۵ اردیبهشت – ۱۳۹۸ , ۱۵ – ۰۵ – ۲۰۱۹ عصر روز ۲۵ اردیبهشت…