کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » مراسمات ویژه

مراسمات ویژه

مراسمات ویژه

ملحق شدن جوانان انقلابی کردستان به صف پیشمرگان کومه له

برگزاری مراسم پیوستن جمعی دیگر از دختران و پسران انقلابی کوردستان به صفوف پیشمرگان کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) (مراسم چک داری) بنا...