کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » مطالب رسیده

مطالب رسیده

مطالب رسیده

سالگرد حمله سراسری جمهوری اسلامی به کردستان در سال ١٣۵٨ و آغاز مقاومت مردم کردستان

ابراهیم علیزاده
گفتگویی با ابراهیم علی‌زاده دبیر اول کومه‌له این مصاحبه در سال ٢٠١٣ از طرف “رادیو زمانه” با رفیق ابراهیم علی‌زاده انجام شده است. از آنجایی...
مطالب رسیده

نمایش انتخابات سرد و برمق و نگرا یب خامنهای و کارنامه سیاه ریاست جمهوری روحا یب!

بهرام رحمانی
  بهرام رحما نی bahram.rehmani@gmail.com کمتر ار دور روز مانده به نمایش انتخابات مهندسی شده در ایران، خامنهای با عجز و التماس خواستار حضور مردم...
مطالب رسیده

نمایش انتخابات ریاست جمهوری و وعده‌های دروغین نامزدها در میان فقر و گرانی روزافزون!

بهرام رحمانی
           بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com شیخ حسن روحانی رییس‌جمهور اسلامی پیش‌تر در سریال وعده‌های خود اعلام کرد بود «در پایان سال ۱۳۹۹...