×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true

در مورد اقدامات عاجل در دفاع از مبارزات کارگران ایران کارگران! حامیان و مدافعان جنبش کارگری در خارج از کشور! ھمانطوریکه در جریان ھستید، دستگاه قضائی رژیم تحت مسئولیت ابراھیم رئیسی، از اعضای ھئیت مرگ و نسل کشی دھه 60 و قتل عام سال 67 ، یورش گستردەای را علیه کارگران، فعالین کارگری و مدافعین آنھا آغاز کرده است. در این موج جدید حمله به کارگران و فعالین کارگری، علاوه بر صدور احکام سنگین زندان و شلاق برای دستگیر شده گان اول ماه ...

  از آنجا که اتکاء به دخالت آمریکا و قدرت های غربی برای تغییر توازن قوا به نفع خود و دست به دست کردن قدرت از بالا یک رکن اساسی استراتژی سیاسی بخشی احزاب و نیروهای اپوزیسیون بورژوایی است؛ از آنجا که تشدید تنش بین رژیم جمهوری اسلامی و دولت آمریکا در هفته های اخیر امیدهای تازه ای را در دل آن بخش از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی که برای خزیدن به قدرت به دخالت آمریکا متکی هستند بوجود آورده است، نباید خطرات ناشی از پیامد این ...

مردم مبارز کردستان! همانگونه که اطلاع دارید، طی دو روز گذشته رژیم جمهوری اسلامی، اقدام به توپ باران کردن نرزهای اقلیم کردستان، در مناطق چومان و حاجی عمران کرده است. در نتیجه این حمله وحشیانه شماری از شهروندان ساکن این مناطق جانباخته و یا زخمی شده اند. تاکستان ها و باغات و مزارع مردم به آتش کشیده شده و رنج یک سال زخمتکشان این منطقه نابود شده است. این نخستین بار نیست که رژیم جمهوری اسلامی به چنین حملاتی اقدام می کند و زندگی و ...


false