×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
false
true

درحالی که نزدیک به دو هفته از فروردین می گذرد و در شرایطی که شیوع ویروس کرونا نگرانی جدی برای کارگران و دیگر اقشار مزدبگیر در رابطه با تداوم کار و شغلشان ایجاد کرده است، "شورای عالی کار" رژیم به بهانه  گسترش شیوع بیماری کرونا، هنوز مسأله تعیین حداقل دستمزدها برای سال جاری را فیصله نداده است. این درحالی است که در طول سالهای گذشته همیشه قبل از شروع سال جدید جلسات "شورای عالی کار"مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نهادهای ...

از شکنجه گاههای وزارت اطلاعات که بگذریم، هیچ نهادی در ایران به اندازه  قوه قضائیه و زندانهای جمهوری اسلامی نشان دهنده چهره کریه و  ضد انسانی این رژیم نیستند. این روزها و با شیوع بیماری کرونا که سریعا به کلیه زندانها در سراسر ایران نیز سرایت نمود، گزارشهای تکان دهنده ای از شرایط زندگی در این زندانها به بیرون درز می کند: از بدی تغذیه و غذاهائی که قابل خوردن نیستند، از نبودن امکانات اولیه نظافت و بهداشت، از به حال خود رها ...

تفاوتی نمیکند که در پیشرفته ترین جوامع سرمایه داری زندگی میکنیم ویا در کشورهای پیرامونی. از بام تا شام گوشهایمان را بانطق های سران  دولتها پر میکنند که گویا آنچنان نگران مرگ ومیر ما هستند که خواب به چشمشان نمیآید . طبق معمول وزرای خارجه ، وزرای مالی ، وزرای بهداشت ، وزرای داخله و  رؤسای دولتها در ترکیب هائی نظیر اتحادیه اروپا ، جی هفت و جی بیست جمع میشوند تا راه حلی برای بحرانی که گویا ارتباط چندانی هم با نظم سرمایه داری ...