از تجمع سرتاسری بازنشسنگان حمایت کنیم

فردا روز سه شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۲۱ بازنشستگان و مستمری…

در ضرورت اقدام هماهنگ برای نجات جوانان دستگیر شده کردستان

طی دو هفته گذشته موجی از دستگیری شهروندان، جوانان و فعالین مدنی در شهرهای کردستان توسط…

کشتار کارگران خاتون آباد فراموش نخواهد شد

امروز شنبه چهارم بهمن سالروز به خون کشیدن مبارزات کارگران مجتمع مس “خاتون آباد” درشهر “بابک”…

پایان دوره ترامپ در کاخ سفید، پایان یک کابوس

سرانجام جو بایدن ظهر روز چهارشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ در میان تدابیر شدید امنیتی  به عنوان…

بحران کرونا، فرصتی برای سازماندهی عمل جمعی

در ادامه گسترش خواست واکسیناسیون رایگان و همگانی کرونا، هفت کانون و انجمن و نهاد کارگری…

بحران سازی جمهوری اسلامی در منطقه بازی با آتش است

در آستانه تغییر دولت در آمریکا، جمهوری اسلامی با هدف خروج از بحرانهایی که سالهاست با…

این تبهکاری سران رژیم را نباید بی جواب گذاشت !

در حالیکه در تعدادی از کشورهای جهان واکسیناسیون علیه ویروس کرونا آغاز شده است، اعلام ممنوعیت…

جنایتی دیگر  که در مقیاس اجتماعی در شرف وقوع است

طی روزهای گذشته باردیگر موضوع “سیاست افزایش جمعیت”،  که بارها بوسیله خامنه ای مورد تاکید قرار…