کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » مهم

مهم

اطلاعیه ها و بیانیه ها سخن روز مهم

اطلاعیە پایانی پلنوم نهم کمیتەمرکزی کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

komalah
پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در تاریخ ٢٦ تیرماە  سال ١٤٠٠شمسی برابر با ١٧ جولای ٢٠٢١ میلادی باحضور جمعی از رفقای کمیتە مرکزی حزب کمونیست...