اعتصاب در صنایع نفت و پتروشیمی، نقطه امید طبقه کارگر ایران

خبر مربوط به پیوستن اعتصاب کارگران پالایشگاه های نفت سنگین قشم، پارس جنوبی در بوشهر و…

اعتصاب در صنایع نفت و پتروشیمی، نقطه امید طبقه کارگر ایران

خبر مربوط به پیوستن اعتصاب کارگران پالایشگاه های نفت سنگین قشم، پارس جنوبی در بوشهر و…

رژیم هزینه خرافات مذهبی را از جان مردم می‌پردازد

درحالی که اکثر مردم ایران روزانه با بیکاری و فقر و گرسنگی دست به گریبان هستند،…

اعتصاب هفت تپه و ضرورت پیوند رهبران کارگری

روز چهار شنبه هشتم مرداد اعتصاب و راهپیمایی متحدانه کارگران نیشکر هفت ‌تپه در شهر شوش…

ماشین سرکوب، زندان و اعدام رژیم را باید از کار انداخت

برمبنای اطلاعات منابع حقوق بشری که در روز یکشنبه ۵مردادماه، ۲۶ ژوئیه منتشرشده، دیوان عالی کشور…

وقتی فساد سرتاپای یک رژیم را فرا میگیرد

ابعاد فساد در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع و اشکال آن آنچنان متنوع هستند که نظیر آن…

کرونا در کارگاههای عرقریزان جهان

یک بار دیگر جهان سرمایه داری چرک وکثافتش را بیرون ریخت.اگر دوازده سال پیش این حباب…

در گرامی داشت یاد جانباختگان کشتار جمعی زندانیان سیاسی، ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷

هفته اول مرداد ماه، ۳۲ مین سال اجرای فرمان خمینی برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی، یاد…