اعتراض کارگران شهربازی پارک آزادی شیراز

روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه جمعی از کارگران شهربازی پارک آزادی شیراز در اعتراض به بی…

تداوم اعتراض کارگران پیمانکاری چادرملو

تعدادی از کارگران شرکت “بهاوند باراد” در معدن چادرملو واقع در استان یزد، روز چهارشنبه ۲…

اعتراض ساکنان شهرستان کاکی به بحران آب و سوخت

صدها تن از ساکنین شهرسستان کاکی واقع در استان بوشهر در اعتراض به قطعی مکرر آب…

اعتراض کارگران اخراجی کارخانه فولاد قروه

اعتراض کارگران اخراجی کارخانه فولاد قروه برای احقاق حقوق برحقشان مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد…

تداوم اعتراض دست فروشان در اعتراض به عملکرد شهرداری تبریز

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه، بار دیگر جمعی از دستفروشان تبریز در…