کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » امریکا

امریکا

سخن روز مهم

ماجراجویی نظامی بر معضل اقتصادی مردم ایران می افزاید

شنبه – ۱ تیر – ۱۳۹۸ , 22 – 06 – 2019   در پی گسترش تنش در منطقه خلیج، روز پنج شنبه۳۰ خرداد سپاه...