احضار یک فعال کارگری به زندان اوین

“حسن سعیدی از بازداشت‌شدگان روز کارگر و عضو سندیکای شرکت شرکت واحد، با ابلاغیه شعبه یک…