کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » باغهای گیلاس اشنویه

باغهای گیلاس اشنویه

مطالب رسیده

اشنویه، پایتخت گیلاس ایران در فقر محرومیت دست و پا می زند و سهم جوانانش از این خوشه های طلائی گلوله های زرد و داغ است

  فرهادشعبانی سالیانه 1500 تن گیلاس از باغهای گیلاس اشنویه برداشت می شود که 500 تن آن  به کشورهای منطقه صادر می شود. کشورهای مقصد...