یورش ماموران رژیم به مغازه داران بندر کرگان

بنابه گزارش منشتره، شامگاه جمعه ۶ دیماه، ماموران دریابانی بندر کرگان به منازل و مغازه‌های مردم…