اعتراضات ضد دولتی در جمهوری چک

روز سه شنبه ۱۴ خردادماه، دهها هزار نفر از شهروندان چک با تجمع در “پراگ” پایتخت…