درگیریهای خونین در شمال غرب سوریه

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۸ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز سه شنبه…