بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در زاهدان

روز سه شنبه ۱۹ شهرویور ماه، یک شهروند اهل زاهدان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده…

انتقال ۵ زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان زاهدان

بنا به گزارش منتشره، روز چهراشنبه ۲۳ مردادماه، دستکم ۵ زندانی در زندان زاهدان جهت اجرای…