تداوم اعتراضات خونین در عراق

روز دوشنبه ۷ بهمن ماه، در جریان حمله نیروهای امنیتی عراق به معترضان در میدان “حبوبی”…

تداوم درگیری های شدید در شهرهای مختلف عراق

در ادامه اعتراضات ضد دولتی در عراق و در پی ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف روز سه…

ادامه اعتراضات در بغداد و شهرهای جنوبی عراق

با پایان مهلت معترضان عراقی برای تشکیل دولت در روز دوشنبه ۲۰ ژانویه، بار دیگر هزاران…

تداوم دور جدید اعتراضات در عراق

گزارش ها از ادامه اعتراضات در عراق و زخمی شدن دهها معترض در اثر برخورد خشونت…

تداوم اعتراضات مردمی در عراق و سرکوب معترضان

صدها تن از مخالفان دولت روز دوشنبه ۳۰ دیماه با حضور در میدان تحریر و همچنین…

تداوم اعتراضات و کشتار معترضان در عراق

بنابه گزارشات منتشره، روز جمعه ۲۷ دیماه در جریان برگزاری تظاهرات ضد دولتی در مرکز بغداد…

تداوم اعتراضات ضد دولتی در عراق

روز جمعه ۶ آبانماه، شمار زیادی از معترضان در شهرهای مختلف عراق با آمدن به خیابان…

شلیک چند موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق

روز جمعه ۶ دیماه، در نزدیکی کرکوک یک پایگاه نظامی که محل استقرار نیروهای آمریکایی و…