بیانیه سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد اوضاع سیاسی کنونی ایران بخش سوم و پایانی

  برای مقبولیت اجتماعی بخشیدن به آلترناتیو سوسیالیستی و تأمین رهبری آن، پرداختن به آن معضلات…

گستردگی و تنوع اشکال فساد در رژیم اسلامی

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۸ – ۰۶ – ۲۰۱۹   ابعاد فساد…

گسترش فساد در جمهوری اسلامی بر بستر تحریمها

  شنبه – ۴ خرداد – ۱۳۹۸ , ۲۵ – ۰۵ – ۲۰۱۹ روز چهارشنبه اول…