فوت محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۷ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز دوشنبه ۲۷ خرداد…