تجمع هزاران نفری در مادرید

روز شنبه ۳۰ شهریورماه، هزاران تن از مدافعان حقوق زنان در مرکز شهر مادرید، پایتخت اسپانیا…