تداوم اعتراضات مردمی در عراق و سرکوب معترضان

صدها تن از مخالفان دولت روز دوشنبه ۳۰ دیماه با حضور در میدان تحریر و همچنین…

تداوم اعتراضات و کشتار معترضان در عراق

بنابه گزارشات منتشره، روز جمعه ۲۷ دیماه در جریان برگزاری تظاهرات ضد دولتی در مرکز بغداد…

یورش پلیس شیلی به صف معترضان و ضرب و شتم آنان

روز جمعه ۶ دیماه، پلیس شیلی با استفاده از شلیک گاز اشک آور و ماشین های…

یورش پلیس فرانسه به صف معترضان

گزارشات منتشره در روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه حاکی است که پلیس فرانسه برای مقابله با تجمع…