اخراج بیست کارگر نیشکر هفت‌تپه

روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۲۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به…

تداوم سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۱۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹   کانال مستقل کارگران…