اخراج بیست کارگر نیشکر هفت‌تپه

روز یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۲۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به…