بازداشت صدها تن از معترضان در هنگ کنگ

در حالی که اعتراض چندین ماهه دموکراسی‌خواهان در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد، روز پنجشنبه شمار…