بیانیه تازه فیفا در خصوص ورود زنان ایران به ورزشگاه

فدراسیون جهانی فوتبال “فیفا” پس از بازدید نمایندگانش از ایران درباره حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها…