کشته و زخمی شدن دو کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی سردشت

روز سه شنبه ۱۶ مهرماه، دو کولبر در مناطق مرزی شهرستان سردشت در پی شلیک مستقیم…

کشتە و زخمی شدن چهار کولبر در مناطق مرزی

بامداد روز یکشنبە ٣١ شهریور ماه چهار کولبر در مرزهای اشنویە،پیرانشهر و سردشت با شلیک مستقیم…

کولبری، جستجوی نان در زیر سایه مرگ

پنجشنبه – ۹ خرداد – ۱۳۹۸ , ۳۰ – ۰۵ – ۲۰۱۹ بنا به گزارش ها…